Δημ. Παπαδημούλης: «Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός από το 1,18% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κατά το 1993-1999, σήμερα κυμαίνεται στο 0,98%».

 

Δελτίο Τύπου

  • Δημ. Παπαδημούλης: «Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός από το 1,18% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κατά το 1993-1999, σήμερα κυμαίνεται στο 0,98%».

  • «Τι μέτρα σχεδιάζει να λάβει η Κομισιόν, ώστε ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν πολλές περιφέρειες -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα-, λόγω παγκοσμιοποίησης και τεχνολογικών αλλαγών, να μειωθεί σε επίπεδα αντίστοιχα των μέσων ευρωπαϊκών όρων;».

  • Ερώτηση Δ. Παπαδημούλη σε Κομισιόν αναφορικά με την πτωτική τάση που σημειώνει ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με την πτωτική τάση που σημειώνει ο προϋπολογισμός της ΕΕ, όπως αυτή καταγράφεται στο Reflection Paper της Επιτροπής για τα Οικονομικά της Ένωσης.

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος στην Επιτροπή, ρωτά για το ενδεχόμενο η αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ και η μείωση των πόρων σε κοινοτικό επίπεδο να επηρεάσει προγράμματα όπως τα Horizon 2020, EFSI και COSME, ενώ παράλληλα ζητά από την Κομισιόν ενημέρωση για τα μέτρα που σχεδιάζει να πάρει, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν πολλές περιφέρειες -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- λόγω παγκοσμιοποίησης και τεχνολογικών αλλαγών.

Ακολουθεί η ερώτηση προς την Επιτροπή:

 

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Ερώτηση για τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό

Σύμφωνα με το Reflection Paper της Κομισιόν για τα Οικονομικά της ΕΕ, ο συνολικός Προϋπολογισμός της Ένωσης βαίνει διαρκώς πτωτικά, σε σχέση με το αντίστοιχο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, άλλα και σε τομείς όπως για την αγροτική παραγωγή, το περιβάλλον κ.ά..

Πιο συγκεκριμένα, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός από το 1,18% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κατά το 1993-1999, σήμερα κυμαίνεται στο 0,98%. Ταυτόχρονα, τομείς όπως η αγροτική πολιτική, το περιβάλλον κ.λπ., από το σχεδόν 60% του συνολικού ενωσιακού προϋπολογισμού στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, σήμερα κινείται κάτω από 40%.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Με δεδομένη την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ και την αντίστοιχη μείωση των πόρων σε κοινοτικό επίπεδο, πώς εκτιμά η Κομισιόν ότι θα επηρεαστούν προγράμματα, όπως τα Horizon 2020, EFSI και COSME;

2. Με δεδομένα τα στοιχεία της Επιτροπής, που κάνει λόγο για πολλές περιφέρειες οι οποίες βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο λόγω παγκοσμιοποίησης και τεχνολογικών αλλαγών (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, την Βόρειας Ιταλίας κ.α.), τι μέτρα σχεδιάζει να λάβει ώστε αυτός ο κίνδυνος να μειωθεί σε επίπεδα αντίστοιχα των μέσων ευρωπαϊκών όρων;

28/07/17                                                                          Γραφείο Τύπου ΣΥΡΙΖΑ