«Η Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας θα υλοποιηθεί σε πλήρη συμμόρφωση προς το δίκαιο της ΕΕ και το Διεθνές Δίκαιο»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

  • Απάντηση Αβραμόπουλου σε Παπαδημούλη: «Η Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας θα υλοποιηθεί σε πλήρη συμμόρφωση προς το δίκαιο της ΕΕ και το Διεθνές Δίκαιο».

  • Δημ. Παπαδημούλης προς Κομισιόν: «Να εγγυηθεί η Κομισιόν τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως πηγάζουν από τις διεθνείς συνθήκες – Να ενισχθυούν οι δομές με Ευρωπαική βοήθεια για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης».

 

Απάντηση έδωσε ο Αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών κατά την υλοποίηση της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας.

Συγκεκριμένα η Κομισιόν στην απάντησή της, επισημαίνει πως η συμφωνία για το προσφυγικό «θα υλοποιηθεί σε πλήρη συμμόρφωση προς το δίκαιο της ΕΕ και το Διεθνές Δίκαιο και ότι όλοι οι μετανάστες θα προστατεύονται σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και τηρουμένης της αρχής της μη επαναπροώθησης».
Παράλληλα, στην απάντησή του ο Δημ. Αβραμόπουλος υπογραμμίζει το γεγονός ότι «η Κομισιόν, σε συνεργασία με τους οργανισμούς της ΕΕ Frontex και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές και τις τουρκικές αρχές» ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή πραγματοποίηση όλων των επιχειρήσεων ενόψει της επανεισδοχής στην Τουρκία με «πλήρη τήρηση του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου».

Η Κομισιόν αποφεύγει ωστόσο να σχολιάσει το γεγονός ότι η Τουρκία ως χώρα επανεισδοχής αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και ταραχές με την ποιότητα της Δημοκρατίας της καθώς και με τον σεβασμό σε ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Τέλος, η Κομισιόν προχωρώντας σε έναν σύντομο απολογισμό της Συμφωνίας, σημειώνει πως «η εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς παρά τη σωρεία προβλημάτων και την κρατούσα αστάθεια» και παραπέμπει στην δεύτερη έκθεση της αναφορικά με την υλοποίηση των συμφωνηθέντων.

 

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, με αφορμή τις αντιδράσεις και την κριτική που είχε δεχτεί η συμφωνία άλλα και η ίδια η Τουρκία εκ μέρους των Διεθνών οργανώσεων άλλα και της Υπάτης Αρμοστείας, είχε καταθέσει ερώτηση στη Κομισιόν από την οποία ζητούσε «να εγγυηθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως πηγάζουν από τις διεθνείς Συνθήκες, για την αποφυγή μονομερών παραβιάσεων».

Ταυτόχρονα ο Δημ. Παπαδημούλης είχε εφιστήσει την προσοχή στον σεβασμό του δικαιώματος πρόσβασης όλων των προσφύγων, στην διαδικασία ασύλου, ενώ ζητούσε μεταξύ άλλων λεπτομέρειες αναφορικά με τον μέχρι στιγμής απολογισμό της διαδικασίας υλοποίησης της συμφωνίας.

 

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης, με αφορμή την απάντηση της Κομισιόν, σχολιάσε λέγοντας: «Η ΕΕ οφείλει να λάβει σοβαρά υπ όψη της τα προβλήματα που γεννά και συντηρεί η αναταραχή στην Τουρκία, καθώς και το αρνητικό της ιστορικό στον τομέα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να εγγυηθεί την ίση και δημοκρατική μεταχείριση όλων των προσφύγων και μεταναστών.

Η ενίσχυση των δομών στην Ελλάδα και η κάλυψη των κενών σε ανθρώπινο δυναμικό, οφείλει να επιταχυνθεί ως απαραίτητη προυπόθεση για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης».

 

Ακολουθούν οι πλήρεις ερώτηση και απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Προστασία των δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών κατά την υλοποιήση της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας
Η ΕΕ μετά από πολύμηνες καθυστερήσεις και αστοχίες κατέληξε σε συμφωνία με την Τουρκία για την αντιμετώπιση των μεγάλων προσφυγικών ροών. Ωστόσο, η συμφωνία συναντά αντιδράσεις και κριτική από την πλευρά διεθνών οργανώσεων, που επισημαίνουν και τονίζουν τον κίνδυνο καταπάτησης θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών.

Παράλληλα, η Τουρκία ως εταίρος της ΕΕ δέχεται σφοδρή κριτική για την ποιότητα της δημοκρατίας της και για τον τρόπο που μεταχειρίζεται τους πρόσφυγες και μετανάστες.

Συγκεκριμένα, η Ύπατη Αρμοστεία κάνει λόγο για χρονοβόρες διαδικασίες αίτησης ασύλου και κίνδυνο να χειροτερεύσουν οι συνθήκες διαβίωσης, ενώ η Διεθνής Αμνηστία σημειώνει τους κινδύνους που διατρέχουν οι μετανάστες κατά την επιστροφή τους από την Ελλάδα προς την Τουρκία.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Με ποιον τρόπο θα εγγυηθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως πηγάζουν από τις διεθνείς συνθήκες, για την αποφυγή μονομερών παραβιάσεων;

2. Μπορεί να εγγυηθεί η ΕΕ ότι κανένας μετανάστης δεν θα προωθηθεί χωρίς τη θέλησή του πίσω στη χώρα του, χωρίς πρώτα να του δοθεί η επιλογή της αίτησης ασύλου;

3. Ποιος είναι μέχρι τώρα ο απολογισμός από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας σε μετεγκαταστάσεις και κυρίως σε προώθηση προσφύγων στην ΕΕ από την Τουρκία;

 

 

Απάντηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής (25.8.2016)

 

Η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 υπογραμμίζει ρητώς ότι θα υλοποιηθεί σε πλήρη συμμόρφωση προς το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο και ότι όλοι οι μετανάστες θα προστατεύονται σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και τηρουμένης της αρχής της μη επαναπροώθησης. Τονίζει ότι κάθε αίτηση ασύλου θα διεκπεραιώνεται ατομικά από τις ελληνικές αρχές δυνάμει της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου και ότι οι μετανάστες των οποίων η αίτηση ασύλου έχει κριθεί αβάσιμη ή απαράδεκτη σύμφωνα με την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου, θα επιστρέφονται στην Τουρκία.

Στην πρώτη έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας της 20ής Απριλίου 2016, η Επιτροπή επισήμανε ότι η εφαρμογή της δήλωσης απαιτεί τεράστιες επιχειρησιακές προσπάθειες, κυρίως από την Ελλάδα. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους οργανισμούς της ΕΕ Frontex και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές και τις τουρκικές αρχές, ώστε να επιτευχθούν οι αναγκαίες βελτιώσεις όσον αφορά τους πρακτικούς και υλικοτεχνικούς διακανονισμούς και τους ανθρώπινους πόρους και να διασφαλιστεί η ομαλή πραγματοποίηση όλων των επιχειρήσεων ενόψει της επανεισδοχή στην Τουρκία με πλήρη τήρηση του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Η Επιτροπή συνεχίζει να συνδράμει την Ελλάδα παρέχοντάς της συμβουλές, εμπειρογνωσία και στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο Πρόεδρος κ. Juncker διόρισε αμέσως συντονιστή της ΕΕ και ενίσχυσε την ομάδα της Επιτροπής που βρίσκεται ήδη επί τόπου στην Ελλάδα. Ο συντονιστής της ΕΕ είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της στήριξης που παρέχεται στις ελληνικές αρχές από την Επιτροπή, τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ και τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και για τον συντονισμό της δράσης των κρατών μελών για την εφαρμογή του προγράμματος επανεγκατάστασης από την Τουρκία.

Η εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς παρά τη σωρεία προβλημάτων και την κρατούσα αστάθεια. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παραπέμπω τον κ. βουλευτή στη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, καθώς και στην πέμπτη έκθεση για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση.

 

 

 

29.08.2016                                                    Το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ